Być w Rzymie i zobaczyć papieża

Kategoria: Frau Welt

 

Zygmunt Krzyżanowski

Być w Rzymie i nie widzieć papieża… to powiedzenie w naszych czasach nabrało zupełnie nowego znaczenia, a właściwie wielu znaczeń, ze względu na to, co ludzie różnie zapatrujący się na kryzys papiestwa o obecnej sytuacji domniemywają.

Celem niniejszego tekstu ma być między innymi uzmysłowienie wrażeń jakie mogło wywołać za lepszych czasów ujrzenie papieża. Dziś można bez podróży do Rzymu zobaczyć papieża w przeróżnych miejscach świata, można też oglądać sfilmowane relacje, które pozwalają każdemu z bliska zobaczyć jak było.

Przytoczymy tu jednak tekst z Dziennika Katarzyny z Sosnowskich Platerowej (ok. 1748-1832). Wymienione nazwiska są oczywiście nieobce osobom nieco lepiej zaznajomionym z historią Polski...

Czytaj dalej

Belgia katolicka: beginki czyli kobiece dzielnice

Kategoria: Belgia katolicka

Jednym z większych zaskoczeń dla zwiedzającego Belgię Polaka będą z pewnością beginaże, czyli swoiste kobiece dzielnice zamieszkiwane, gdy Belgia rzeczywiście była katolicka przez beginki.
Beginki, to niezamężne kobiety, które starały się prowadzić pobożne życie, zazwyczaj w wspólnotach, które na terenie Flandrii przyjęły kształt oddzielnych dzielnic. Początki tych wspólnot sięgają XI wieku, natomiast pochodzenie nazwy jest trudne do jednoznacznego ustalenia. Z nadejściem wieku XIII zaczynają przybierać formę istnienia sformalizowaną, wydawane też są aprobaty papieskie...

Czytaj dalej

Staropolski sposób śpiewania Różańca

Kategoria: Mater Dei...

By dowiedzieć się o religijności dawnych Polaków warto czasami zajrzeć do relacji obcokrajowców. To co się działo dla naszych przodków często było oczywiste – nikt więc o tym nie pisał. Obcy opisywali to, co było dla nich odmienną praktyką. Wielu rzeczy – zwłaszcza powszechnych zwyczajów, nie znajdziemy. Tym bardziej wszelkie wzmianki cieszą.

Niewątpliwie do takich informacji należy relacja o tym, jak w czasach staropolskich śpiewano Różaniec. Jej autorem jest Gaspard de Tende. Jego Relacja historyczna o Polsce wydana w ubiegłym roku przez Muzeum Pałac w Wilanowie w tłumaczeniu Tomasza Falkowskiego z wprowadzeniem Macieja Foryckiego sama w sobie warta jest polecenia i uważana była w swych czasach za źródło wiarygodne, skoro niejedno z niej powtórzono w His...

Czytaj dalej

Belgia katolicka – gdzie pójść na Mszę?

Kategoria: Belgia katolicka

Niniejszy tekst rozpoczyna cykl poświęcony pozostałościom katolicyzmu w Belgii. Najłatwiej dają się zauważyć ślady w postaci wielkich, wspaniale wyposażonych kościołów. Zaczniemy jednak od tego, co trudniej odszukać. Pierwsza kwestia będzie więc brzmiała: gdzie pójść na Mszę świętą? Z pewnością jest to pytanie jakie wyjeżdżając do obcych krajów sobie stawiamy. Zwiedzając kościoły w Belgii, może zwłaszcza katedry, możemy niejednokrotnie nabrać wątpliwości czy miejscowi duszpasterze aby na pewno są katolikami. Przyznaję, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

Wydaje się jednak, że tego problemu nie musimy rozstrzygać skoro możemy słuchać Mszy św. i przystępować do Komunii udzielanej przez kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X...

Czytaj dalej

Powstanie Warszawskie – rocznicowe awanturki

Kategoria: Edukacja

Zygmunt Krzyżanowski

Siedemdziesiąta rocznica Powstania Warszawskiego przyniosła, jak można było przewidywać, rocznicowe awanturki.

Warto więc w tej spawie złożyć pewne wyjaśnienia. Najpierw trzeba uświadomić, że ustalenie różnych faktów historycznych częstokroć tylko z pozoru jest łatwe. Niezbędne bywają różne nauki pomocnicze, bez których nie można się obyć. Rzetelne studia historyczne bez nich są wręcz niemożliwe.

Wydawanie sądów o charakterze syntetycznym jest nie tylko trudne, ale również bardzo pracochłonne. Podstawą dobrych opracowań syntetycznych są wnikliwe i wszechstronne badania szczegółowe, oraz dobra znajomość jeszcze szerszego kontekstu – ogólnych uwarunkowań zewnętrznych...

Czytaj dalej

Właściwy strój w kościele

Kategoria: Edukacja

Zygmunt Krzyżanowski

Niedziela – dzień świąteczny – wymaga stroju odświętnego, zakładanego zwłaszcza do kościoła. Stroje świeckie nie mają charakteru liturgicznego, więc świeccy mogą się cieszyć daleko posuniętą dowolnością w doborze ubiorów. Jej granice wyznacza jednak przyzwoitość. Polega ona na tym, by nie być przyczyną zgorszenia lub roztargnienia wiernych.

Na początku trzeba wprowadzić rozróżnienie: czym innym jest strój odświętny, czym innym roboczy, czym innym sportowy, a jeszcze czymś innym balowy. Z tego ostatniego wynika powinność unikania przesadnego strojenia się, co dotyczy oczywiście również stroju świątecznego...

Czytaj dalej

Piękno i jego cel w kazaniu księdza Karola Antoniewicza

Kategoria: Edukacja

Zygmunt Krzyżanowski

 

Dziewiętnaste stulecie niewątpliwie jest wiekiem, w którym pięknem bardzo się zajmowano. Również w tym czasie, mimo wielu osiągnięć, sztuka w znacznym stopniu, drogi do piękna, straciła ze swych oczu. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że upadek sztuki, jaki nastąpił w wieku XX był przygotowywany w wieku poprzednim.

Niewątpliwie jednak w XIX stuleciu formułowano wypowiedzi na temat piękna, z którymi warto się zapoznać. Do takich z pewnością należy wygłoszona przez ks. Karola Antoniewicza (1807-1852) w kazaniu O miłości ku Panu Jezusowi, Boskiemu Synowi Najświętszej Maryi Panny. Sam jej autor jest postacią niezwykle ciekawą i nawet ze względu na to kim był, warto dowiedzieć się co miał do powiedzenia...

Czytaj dalej

Święty Franciszek upomniany

Kategoria: Edukacja

Zygmunt Krzyżanowski

W Kwiatkach świętego Franciszka czytamy następującą historię: Gdy św. Franciszek udał się wraz ze swymi braćmi objąć ofiarowaną górę Alwerno, musiał się zatrzymać w opuszczonym kościele, gdzie był dręczony przez złe duchy, a potem w ogrodzie trwał na modlitwie. „Potem zaś, rano, kiedy towarzysze poznali, że święty Franciszek z powodu trudów nocy, którą spędził bezsennie, był zbyt słaby na ciele i trudno by mu było iść pieszo, udali się do pewnego biednego rolnika z tej okolicy i prosili go przez miłość Boga, by pożyczył osiołka swego bratu Franciszkowi, ich ojcu, który nie może iść pieszo. Kiedy ten usłyszał imię brata Franciszka, zapytał: Czyście z braci owego brata z Asyżu, o którym tyle mówią dobrego? Odpar...

Czytaj dalej

Kwiaty głoszą Królestwo Boże

Kategoria: Sztuka w służbie prawdy

Zygmunt Krzyżanowski

«Constituat te Christus, Filius Dei vivi, intra paradisi sui semper amoena viventia – Chrystus, Syn Boga żywego, niech cię umieści wśród nieprzemijających rozkoszy swego raju». Oto słowa pochodzące z «Commendatio animae» (polecenia duszy Bogu), które przytacza autorka znakomitej publikacji poświęconej symbolice chrześcijańskiej1

W modlitwach odmawianych przy konających prosimy o przyjęcie ich do raju, sami też z pewnością bardzo chcemy tam się znaleźć. Zanim to jednak nastąpi, o miejscu wiecznego szczęścia przypominają nam kwiaty. Piękno ziemskich kwiatów było nawet przedmiotem zachwytu Pana Jezusa: „Przypatrzcie się liliom polnym jako rostą [rosną]: nie pracują, ani przędą...

Czytaj dalej

Karykaturalizacja Tradycji katolickiej

Kategoria: Frau Welt

Zygmunt Krzyżanowski

Tradycja katolicka jest obecnie zepchnięta na margines. Istnieje w otoczeniu skrajnie niesprzyjającym. Jest pogardliwie przemilczana lub przedstawiana jako przeżytek i dziwactwo. Są to zagrożenia oczywiste. Mniej za to zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wewnętrznych. Ludzie podający się czy uważający samych siebie za „tradycjonalistów” często są większymi szkodnikami, wystawiając Tradycji fałszywe świadectwo. Nie chodzi tu o różne słabości wynikające ze skażenia natury ludzkiej, ale o świadome lub nieświadome przedstawianie Tradycji w sposób karykaturalny.

Z jednej strony wierni działający w osamotnieniu, zniechęceni do zbanalizowanego modernizmem świata, są narażeni na popadanie w najróżniejsze ekstrawagancje...

Czytaj dalej